Förr i tiden var flyguppvisningar något i särklass och anordnades av Sveriges alla flygflottiljer.

Numera har det tagits över av flygklubbarna men varje år har Försvarsmakten dock en stor uppvisning. I övrigt finns det andra evenemang att gå på om man är flygintresserad.

Försvarsmaktens flygshower och flygdagar

Sveriges Försvarsmakt organiserar varje år flygshower som är öppna för vanligt folk. En sådan dag är Försvarsmaktens huvudflygdag som går av stapeln varje år i augusti men hålls på olika orter. Där får man se de berömda SAAB-planen Gripen och Draken m. fl. och det går att se piloterna göra konster i luften. Även helikopterflygningar förekommer. Detta är både för att roa och glädja svenska folket och allmänheten men även för att locka folk till Försvarsmakten och visa vad man går för.

Flygklubbarnas egna events

Många flygklubbar runt om i landet arrangerar sina egna flyguppvisningar och dagar, främst under sommarhalvåret för att både göra reklam för sig själva och för att bidra med lite pompa och ståt uppe bland molnen. Skellefteå Airshow och Flygfesten i Vansbro är bara några exempel på flygevenemang som har hållits under flera år. För att få reda på mer om olika flyguppvisningar och shower, kan man gå in på de olika flygsportförbundens hemsidor där man kontinuerligt lägger upp program och exempel på aerobatik. Många flygklubbar erbjuder även fallskärmshoppning och flygning med modellplan så att det blir mer varierande och passar allas smaker och intressen.

Aeroseum och Göteborg Aero Show

En av de största flyguppvisningarna i landet hålls i Säve utanför Göteborg och heter Göteborg Aero Show. Aeroseum är egentligen ett museum eller ett upplevelsecenter som man kallar det men man håller även på med uppvisningar. Platsen ligger i en bergshangar-anläggning som har byggts av militären för att skyddas mot atombomber. Den del som används som museum är inte längre hemlig utan har gjorts om till ett center för flyg och helikoptrar och är idag öppen för allmänheten.